Kontakt

Pre bližšie informácie ohľadom cien a termínov nás, prosím, nezabudnite kontaktovať na našom telefónnom čísle, e-mailom, alebo vyplnením kontaktného formulára.

Linka IT POMOC: 0948 07 97 07

linka@itpomoc.sk

Súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom (abakis s.r.o., Sv. Vincenta 2, 821 03 Bratislava, 821 04 Bratislava, IČO: 35770503, IČ DPH: SK2021481143) v rozsahu: meno, e-mail, telefón, obsah správy, na účel vybavenia otázok a dopytov zaslaných prostredníctvom tohto kontaktného formulára webovej stránke www.zvaranie-optiky.sk, a to po dobu, po ktorá je nevyhnutná na spätný kontakt dotknutej osoby, najneskôr po dobu desať (10) rokov. Ako dotknutá osoba som informovaný/á prevádzkovateľom o mojom práve tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu prevádzkovateľa: (linka@itpomoc.sk).